Kontakt

Cykloplatforma Slovenska, o.z.
c/o Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Štatutár: Ján Roháč